PRIVATLIVSPOLITIK & HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser og privatlivspolitik

HANDELSBETINGELSER:
Handelsbetingelser ved køb af produkter og ydelser på/hos YOGA by SANNA.

1. Generelt:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle handler indgået med YOGA by SANNA. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og YOGA by SANNA.

2. Forudsætninger:
For at kunne indgå en aftale på disse vilkår med YOGA by SANNA, og dermed blive tilmeldt tjenesten som medlem, skal du være mindst 18 år og/eller på anden måde bemyndiget til at indgå aftaler, og du skal acceptere at være bundet af indeværende forretningsbetingelser.

3. Bestilling af ydelser:
Forud for afgivelse af bestilling, vil du på YOGA by SANNA se en oversigt, der viser de varer, du har valgt samt prisen herfor og det samlede fakturabeløb (inklusive eventuelle leveringsomkostninger). Når du har afgivet din bestilling, og YOGA by SANNA har registreret din indbetaling, modtager du på mail en kvittering.

3.1. Behandling af data:
For at kunne gennemføre en bestilling hos YOGA by SANNA.dk skal du til systemet afgive navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, køn og fødselsdag, samt evt. information om hvordan du er havnet på YOGA by SANNA. Afhængig af din bestilling skal du minimum afgive navn og mailadresse.
Oplysningerne bliver kun registreret for at afvikle dine bestillinger og lave intern statistik på YOGA by SANNA, og vil ikke blive anvendt til andet formål eller videregivet til tredjepart.
Oprettelse af en konto hos YOGA by SANNA indebærer, at du automatisk tilmeldes YOGA by SANNAs Nyhedsbrev, og at din e-mailadresse bruges af YOGA by SANNA til at sende information om yoganyheder, nye kampagner, videoer der passer til dig, ændringer i datapolitik eller forretningsbetingelser og lign.
Du kan når som helst det måtte ønskes, afmelde dig nyhedsbrevet – herefter må YOGA by SANNA kun sende dig mails der omhandler dine egne data eller din status hos YOGA by SANNA.
Alle personlige data lagres på ubestemt tid, eller indtil du selv anmoder om at de slettes. Sletning kan ske ved at rette henvendelse til info@yogabysanna.dk
Ved at oprette førnævnte konto, accepterer du samtidig at YOGA by SANNA behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med YOGA by SANNA s privatlivspolitik.
Samtidig erklærer du dig indforstået med, at YOGA by SANNA til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til YOGA by SANNA, såfremt du ikke overholder betingelserne for brug.

3.2 Betaling og pris:
YOGA by SANNA benytter betalingstjenesten Easyme, og oprettelsen af en konto hos YOGA by SANNA indebærer at du er indforstået med, at al indsamling af dine betalingsoplysninger sker her igennem.
Har du et medlemsskab hos YOGA by SANNA sker betalingen automatisk og forud for hver periode, lige indtil du aktivt opsiger dit abonnement. Du kan vælge imellem at betale månedsvis, kvartalsvis eller årligt.
Ved månedlig betaling, opkræves du automatisk månedsprisen hver 30. dag, regnet fra det tidspunkt hvor du aktiverer dit abonnement, eller, såfremt medlemsskabet er begyndt med en gratis prøveperiode, fra den gratis prøveperiodes udløb.
I nogle tilfælde kan opkrævningen ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis der har været for lidt penge på din konto ved første trækningsforsøg, eller det ikke har været muligt at bekræfte dine betalingsdetaljer.

Priserne for medlemsskab hos YOGA by SANNA kan ses på YOGA by SANNAs hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. hvor det er pligtigt. Betaling kan ske med kreditkort, debetkort eller anden betalingsmåde, som YOGA by SANNA til enhver tid måtte informere dig om.

Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som brugerens internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til brugerens aftale med en sådan tjenesteudbyder.
Ved betalingsmisligholdelse forbeholder YOGA by SANNA sig ret til at lukke din adgang.

4A. Fortrydelsesret/reklamation:
Du har INGEN fortrydelsesret på køb af medlemsskab i yogaklubben hos YOGA by SANNA eller andre onlineydelser som igangsættes ved køb. Dette gælder også prøvemedlemsskaber.

For øvrige produkter med fysisk tilstedeværelse gives pengene ikke retur. Du kan dog overdrage eller sælge til anden siden, inden ydelsen er taget i brug. Gør brug af din egen afbestillingsforsikring ved sygdom.

Pengene gives naturligvis retur ved aflysning fra YOGA by SANNA side, dog undtaget force majeure, som bl.a. naturkatastrofer, pandemier m.v. Her vil arrangementet blive flyttet til ny dato.

Ved øvrige køb på hjemmesiden som webinar og online live-arrangementer, er der 14 dages fortrydelsesret, såfremt købet finder sted min. 14 dage før startdato for afvikling af arrangementet.

4B. Fortrydelsesret / reklamation i.f.m. velkomstgaver
Ved køb af medlemsskab som samtidig indeholder en fysisk velkomstgave såsom yogamåtte, bog, yogaklodser eller lignende, er der ikke returret på det køb af medlemsskabet, hvortil gaven er knyttet.
Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet den første betaling hvortil måtten er tilknyttet. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.
Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave og betaler kun porto, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet portoen. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.

5. Ansvar i forbindelse med køb på og øvrig anvendelse af sitet:
YOGA by SANNA kan ikke garantere, at webstedet til enhver tid er fejlfrit og i fuld funktion. YOGA by SANNA kan som følge heraf ikke holdes ansvarlig for manglende eller fejlagtige leverancer eller mangler m.v., der skyldes manglende stabilitet eller problemer med internetforbindelse eller opkobling m.v.
YOGA by SANNA linker til andre sider, der ejes af tredjepart, og kan ikke stilles til ansvar for disse siders indhold.

6. Ansvar i forbindelse med enhver form for medlems-, Studio, Retreat, Workshop, LIVE, ONLINE, NaturYoga – og arrangementsaktivitet i YOGA by SANNA:
På intet tidspunkt kan YOGA by SANNA drages til ansvar for brugerens helbred, skader eller skavanker i forbindelse med eller som følge af undervisningen i Studio, på Retreat, til Workshop, ved LIVE, ved ONLINE, ved NaturYoga eller hvilke som helst andre aktiviteter i YOGA by SANNA. Al deltagelse i aktiviteter afholdt af YOGA by SANNA sker således på eget ansvar.
Det er ligeledes brugerens eget ansvar på hold, forløb, workshops osv. at informere om forhold såsom graviditet, hypermobilitet, sygdom, psykiske forhold eller lign., der kan have relevans i forhold til undervisningen. Det er også eget ansvar på alle former for arrangementer mv. at passe på egne sager, værdigenstande o.lign.. Forældre har ligeledes det fulde ansvar for egne, medbragte børn ifm. arrangementer i YOGA by SANNA.
YOGA by SANNA forbeholder sig ret til at flytte til ny dato eller aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger, Sannas sygdom eller force majeure.

7. Copyright og samtykke:
Der er copyright på alle produkter på yogabysanna.dk med mindre andet er angivet. Det gælder således også navn, varemærker, logo, grafik, billeder, video, tekst og illustrationer o.lign.
Har du deltaget i videooptagelser til YOGA by SANNAs online undervisning, tillader du at YOGA by SANNAs har den fulde ret til at bruge materialet online på hjemmesiden og i diverse markedsføringssammenhænge. Billeder taget til arrangementer med din accept kan efterfølgende også bruges i samme sammenhænge.
Ved misbrug af copyrigt opkræves gebyr, startende på min. 3.000 kr.

8. Medlemsskab:
Et medlemsskab hos YOGA by SANNA er personligt og at du må ikke videregive login-oplysninger til tredjepart.
For at undgå misbrug, tracker YOGA by SANNA hvor mange enheder du er logget ind på og begrænser dette til maks 2 enheder.
Indholdet du får adgang til med dit medlemskab hos YOGA by SANNAs må udelukke bruges til personlige, ikke-kommercielle formål.
Medmindre der udtrykkeligt og skriftligt fastslås andet, må ingen del af YOGA by SANNAs tjeneste eller dens indhold benyttes til virksomhedsdrift eller offentlig fremvisning.
Dit medlemskab indebærer ingen rettigheder eller ejendomsret over tjenesten YOGA by SANNAs ej heller indholdet herunder. Misbrug kan medføre gebyrer og sagsanlæg.

8.1 Aktivitetslogning
Når du opretter en konto hos YOGA by SANNAs, logges al din aktivitet. Enhver brug af YOGA by SANNAs s tjenester registreres i loggen, med henblik på at kunne målrette forløb, for at have et historisk overblik hvis brugeren oplever fejl i events, betalinger eller i forbindelse med anden kundeservice, samt for at YOGA by SANNAs kan betale underviserne i videoerne korrekt.
8.2. YOGA by SANNAs værktøjer
Medlemmer af YOGA by SANNAs får stillet en række værktøjer til rådighed, herunder f.eks. kalender, favoritter, gavekort, profilbillede samt kommentarfelter på sitet. Brug af disse værktøjer indebærer samtykke til at brugerens data i den forbindelse opbevares og at de knyttes til dit medlemskab hos YOGA by SANNA generelt.

8.3 Kundeservice
Ved kontakt med kundeservice, er brugeren indforstået med at mails gemmes hos YOGA by SANNAs, med det formål at kunne servicere bedst muligt og evt. hjælpe i andre lignende sager.

8.4 Opsigelse af medlemskab:
Du kan som medlem i yogaklubben DIT YOGA UNIVERS til enhver tid opsige dit medlemskab. Gør du det, beholder du adgang til yogaklubben DIT YOGA UNIVERS for den resterende del af den periode, du har betalt for. For at opsige et medlemskab hos YOGA by SANNA inden en ny periode bliver føjet til dit medlemsskab, skal du opsige tjenesten, senest 2 dage før en ny betalingsperiode begynder, idet medlemsskabet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en periode, inden medlemsskabet ophører. Du bedes benytte det link der ligger i alle kvitteringsmails hvis du ønsker at opsige dit medlemsskab. Det er let og enkelt. Ved opsigelse på anden vis vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 100,- kr.

Du vil efter opsigelse stadig modtage vores nyhedsmails, med mindre du selv afmelder dette.

9. Dine rettigheder:

9.1 Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som YOGA by SANNA behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Du er til enhver tid berettiget til at bede YOGA by SANNA om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som YOGA by SANNA behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, kan du kontakte info@yogabysanna.dk.

9.2 Indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod YOGA by SANNAs indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller at bede YOGA by SANNA om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

9.3 Dataportalitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

9.4 Retten til begrænsning
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, YOGA by SANNA behandler om dig, ikke er korrekte.

9.5 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af YOGA by SANNA. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til info@yogabysanna.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.
Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med oprettelse af din brugerkonto, kan du selv korrigere via login til din brugerkonto.

9.6 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet YOGA by SANNA. Du er indforstået med, at det ikke er muligt fortsat at være medlem hos YOGA by SANNA efter tilbagetrukket samtykke.

10. Kontakt:
Hvis du er uenig i den måde, som YOGA by SANNA behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som oplysningerne anvendes til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, foreslag eller kommentarer er du også velkommen til at kontakte os.

Vi håber du kommer til at nyde din yoga her på YOGA by SANNA – og ikke mindst effekten af den.

PRIVATLIVSPOLITIK:

Når du bevæger dig ind på YOGA by SANNA, indsamles oplysninger om dig.
Nedenstående privatlivspolitik forklarer YOGA by SANNAs praksis vedrørende indsamling, brug og videregivelse af bestemte oplysninger, herunder dine personoplysninger, når du benytter vores tjeneste. Formålet med privatlivspolitikken er at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og sikre dig, at dine personoplysninger behandles med respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

YOGA by SANNA passer godt på dine personoplysninger. YOGA by SANNA har truffet alle de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang og brug.
YOGA by SANNA er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvornår?
YOGA by SANNA indsamler personoplysninger om dig, når:

-Du opretter et medlemskab hos YOGA by SANNA eller ændrer på et eksisterende medlemsskab
-Du benytter YOGA by SANNAs tjenester, herunder website eller app

-Du bestiller eller modtager gavekort til YOGA by SANNA
-Du anvender et værktøj fra YOGA by SANNA, f.eks. “Favoritter” eller “Playliste”
-Du inviterer dine venner til at benytte YOGA by SANNA
-Du kommenterer på videosekvenser eller blogindlæg fra YOGA by SANNA
-Du tilmelder dig YOGA by SANNA nyhedsbrev
-Du sender en fejlmelding eller kontakter YOGA by SANNA kundeservice i anden sammenhæng
-Du følger YOGA by SANNA på Facebook, Instagram eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som selvstændigt styrer personoplysninger
-Du besvarer henvendelser fra YOGA by SANNA
-Der i øvrigt er brug for at forbedre eller kontrollere kundeforholdet mellem dig og YOGA by SANNA

YOGA by SANNA indsamler endvidere oplysninger gennem vores egne eller tredjeparters cookies og lignende sporingsteknologier, som kan spore dine aktiviteter og valg, dvs. når du besøger vores hjemmeside.

Hvilke?
YOGA by SANNA indsamler stamdata i forbindelse med oprettelsen af dit medlemskab, f.eks. dit navn, bopælsadresse, e-mailadresse, password, telefonnummer, køn og alder.
Når du besøger YOGA by SANNAs hjemmeside, indsamles data om din brugeradfærd, visninger og tekniske data, herunder din IP-adresse samt ændringer i forbindelse med eller af dit medlemskab hos YOGA by SANNA.

Hvis du benytter værktøjer fra YOGA by SANNA, herunder profilbilleder, kommentarfunktion, playliste, favoritter og kalenderfunktion, indsamles det data du knytter til funktionerne.

Endvidere tæller YOGA by SANNA hvor mange enheder du er logget ind fra ad gangen, samt hvor meget du løbende har indbetalt til YOGA by SANNA.

YOGA by SANNA indsamler og behandler oplysninger vedrørende din betaling. YOGA by SANNA benytter betalingstjenesten Easyme, som fungerer helt adskilt af YOGA by SANNA, derfor har YOGA by SANNA ikke adgang til dine fuldstændige betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortnumre.

Hvis du vælger at følge YOGA by SANNA på Instagram eller Facebook, eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som styrer personoplysninger, kan YOGA by SANNA sammenkæde dine oplysninger herfra med dem fra dit medlemskab, med henblik på målrettet annoncering.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal dage fra sidste gang, du var inde på YOGA by SANNA. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan selv slette dine cookies på din computer, hvis du ikke ønsker dem.
Som udgangspunkt opbevarer vi dine data på ubestemt tid. Det gør det nemt for dig at rette dit medlemskab, fordi du ikke behøver at starte helt forfra, hvis du har været væk en stund. Du kan dog til enhver tid anmode om at “blive glemt” af YOGA by SANNA. En sådan anmodning vil resultere i, at vi sletter al data, vi har registreret om dig, og du kan således ikke fortsat være aktivt medlem hos YOGA by SANNA.

Hvorfor?
De personoplysninger vi indsamler om dig, når du f. eks. opretter en profil på YOGA by SANNA, bruges først og fremmest til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Oplysningerne bruges derudover af YOGA by SANNA for at få større kendskab til dig. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring vores udbud af yogasessions og generel forbedring på hjemmesiden.
Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v, kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring, du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.

Husk at enhver oplysning du afgiver – inklusiv personlig identificerbar information – i et offentligt forum som for eksempel en online-debat eller facebook-kommentarfelter, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med YOGA by SANNA at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
Det betyder at vi sørger for at gemme dine oplysninger et sikkert sted, og at vi ikke deler dem med tredjepart, medmindre du har givet samtykke, eller vi på anden vis er berettigede hertil.
Vi har skriftlige aftaler med alle databehandlere, og vi passer godt på dine data.
Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos YOGA by SANNA, skal du rette henvendelse på info@yogabysanna.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Namasté og god fornøjelse.

YOGA by SANNA
Middelfartgade 11
9900 Frederikshavn
Tlf. 25 56 49 14

sanna@yogabysanna.dk
www.yogabysanna.dk

Firmaoplysninger

NaturYoga
v/Sanna Carlsen
Middelfartgade 11
9900 Frederikshavn
Danmark
Tlf. 25 56 49 14
CVR. 3960 2628