HANDELSBETINGELSER

 

Handelsbetingelser ved køb af produkter og ydelser på/hos YOGA by SANNA.

  1. Generelt:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle handler indgået med YOGA by SANNA. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og YOGA by SANNA.

  1. Forudsætninger:

For at kunne indgå en aftale på disse vilkår med YOGA by SANNA, og dermed blive tilmeldt tjenesten som abonnent, skal du være mindst 18 år og/eller på anden måde bemyndiget til at indgå aftaler, og du skal acceptere at være bundet af indeværende forretningsbetingelser.

  1. Bestilling af ydelser:

Forud for afgivelse af bestilling, vil du på YOGA by SANNA se en oversigt, der viser de varer, du har valgt samt prisen herfor og det samlede fakturabeløb (inklusive eventuelle leveringsomkostninger). Når du har afgivet din bestilling, og YOGA by SANNA har registreret din indbetaling, modtager du på mail en kvittering.

3.1. Behandling af data:

For at kunne gennemføre en bestilling hos YOGA by SANNA.dk skal du til systemet afgive navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, køn og fødselsdag, samt evt. information om hvordan du er havnet på YOGA by SANNA. Afhængig af din bestilling skal du minimum afgive navn og mailadresse.

Oplysningerne bliver kun registreret for at afvikle dine bestillinger og lave intern statistik på YOGA by SANNA, og vil ikke blive anvendt til andet formål eller videregivet til tredjepart.

Oprettelse af en konto hos YOGA by SANNA indebærer, at du automatisk tilmeldes YOGA by SANNAs Nyhedsbrev, og at din e-mailadresse bruges af YOGA by SANNA til at sende information om yoganyheder, nye kampagner, videoer der passer til dig, ændringer i datapolitik eller forretningsbetingelser og lign.

Du kan når som helst det måtte ønskes, afmelde dig nyhedsbrevet – herefter må YOGA by SANNA kun sende dig mails der omhandler dine egne data eller din status hos YOGA by SANNA.

Alle personlige data lagres på ubestemt tid, eller indtil du selv anmoder om at de slettes. Sletning kan ske ved at rette henvendelse til info@yogabysanna.dk

Ved at oprette førnævnte konto, accepterer du samtidig at YOGA by SANNA behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med YOGA by SANNA s privatlivspolitik.

Samtidig erklærer du dig indforstået med, at YOGA by SANNA til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til YOGA by SANNA, såfremt du ikke overholder betingelserne for brug.

3.2 Betaling og pris:

YOGA by SANNA benytter betalingstjenesten Easyme, og oprettelsen af en konto hos YOGA by SANNA indebærer at du er indforstået med, at al indsamling af dine betalingsoplysninger sker her igennem.

Har du abonnement hos YOGA by SANNA sker betalingen automatisk og forud for hver periode, lige indtil du aktivt opsiger dit abonnement. Du kan vælge imellem at betale månedsvis, kvartalsvis eller årligt.

Ved månedlig betaling, opkræves du automatisk månedsprisen hver 30. dag, regnet fra det tidspunkt hvor du aktiverer dit abonnement, eller, såfremt abonnementet er begyndt med en gratis prøveperiode, fra den gratis prøveperiodes udløb.

I nogle tilfælde kan opkrævningen ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis der har været for lidt penge på din konto ved første trækningsforsøg, eller det ikke har været muligt at bekræfte dine betalingsdetaljer.

For at opsige et medlemskab hos YOGA by SANNA, ONLINE inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal du opsige tjenesten, senest 2 dage før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.

Priserne for abonnement hos YOGA by SANNA, ONLINE, kan ses på YOGA by SANNAs hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Betaling kan ske med kreditkort, debetkort eller anden betalingsmåde, som YOGA by SANNA til enhver tid måtte informere dig om.

Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som brugerens internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til brugerens aftale med en sådan tjenesteudbyder.

Ved betalingsmisligholdelse forbeholder YOGA by SANNA, ONLINE sig ret til at lukke din adgang.

3.3 FOTOGRAFERING OG MARKEDSFØRING
Når du tilmelder dig et arrangement, som foregår i det offentlige rum, kan der blive taget billeder/video. Disse billeder/video bruges i markedsføringsøjemed. Ved køb af arrangement, event, NaturYoga m.v. der foregår i det offentlige rum giver du din tilladelse til at fotos/video der tages af YOGA by SANNA i denne forbindelse, kan bruges af YOGA by SANNA på alle platforme til markedsføring.

4A. Fortrydelsesret/reklamation:

Du har 14 dages fuld returret på køb af medlemsskab hos YOGA by SANNA, ONLINE. Dette gælder også et prøvemedlemsskab.

For øvrige produkter med fysisk tilstedeværelse gives pengene ikke retur. Du kan dog overdrage eller sælge til anden siden, inden ydelsen er taget i brug. Pengene gives naturligvis retur ved aflysning fra YOGA by SANNA side, dog undtaget force majeure.

Ved øvrige køb på hjemmesiden, herunder f.eks. e-bøger, webinar og live-arrangementer, gælder der særlige købsbetingelser, som fremgår i forbindelse med det enkelte produkt.

4B. Fortrydelsesret / reklamation i.f.m. velkomstgaver

Ved køb af medlemsskab som samtidig indeholder en fysisk velkomstgave såsom yogamåtte, bog, yogaklodser eller lignende, er der ikke returret på det køb i medlemsskabet, hvortil gaven er knyttet.

Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet den første betaling hvortil måtten er tilknyttet. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.

Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave og betaler kun porto, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet portoen. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.

  1. Ansvar i forbindelse med køb på og øvrig anvendelse af sitet:

YOGA by SANNA kan ikke garantere, at webstedet til enhver tid er fejlfrit og i fuld funktion. YOGA by SANNA kan som følge heraf ikke holdes ansvarlig for manglende eller fejlagtige leverancer eller mangler m.v., der skyldes manglende stabilitet eller problemer med internetforbindelse eller opkobling m.v.

YOGA by SANNA linker til andre sider, der ejes af tredjepart, og kan ikke stilles til ansvar for disse siders indhold.

  1. Ansvar i forbindelse med enhver form for medlems-, Studio, Retreat, Workshop, LIVE, ONLINE, NaturYoga – og arrangementsaktivitet i YOGA by SANNA:

På intet tidspunkt kan YOGA by SANNA drages til ansvar for brugerens helbred, skader eller skavanker i forbindelse med eller som følge af undervisningen  i Studio,  på Retreat, til Workshop, ved LIVE, ved ONLINE, ved NaturYoga eller hvilke som helst andre aktiviteter i YOGA by SANNA. Al deltagelse i aktiviteter afholdt af YOGA by SANNA sker således på eget ansvar.

Det er ligeledes brugerens eget ansvar på hold, forløb, workshops osv. at informere om forhold såsom graviditet, hypermobilitet, sygdom, psykiske forhold eller lign., der kan have relevans i forhold til undervisningen. Det er også eget ansvar på alle former for arrangementer mv. at passe på egne sager, værdigenstande o.lign.. Forældre har ligeledes det fulde ansvar for egne, medbragte børn ifm. arrangementer i YOGA by SANNA.

YOGA by SANNA forbeholder sig ret til at flytte eller aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger eller force majeure.

  1. Copyright og samtykke:

Der er copyright på alle produkter på yogabysanna.dk med mindre andet er angivet. Det gælder således også navn, varemærker, logo, grafik, billeder, video, tekst og illustrationer o.lign.

Har du deltaget i videooptagelser til YOGA by SANNAs online undervisning, tillader du at YOGA by SANNAs har den fulde ret til at bruge materialet online på hjemmesiden og i diverse markedsføringssammenhænge.

  1. Medlemsskab:

Et medlemsskab hos YOGA by SANNA er personligt og at du må ikke videregive login-oplysninger til tredjepart.

For at undgå misbrug, tracker YOGA by SANNA hvor mange enheder du er logget ind på og begrænser dette til maks 2 enheder.

Indholdet du får adgang til med dit medlemskab hos YOGA by SANNAs må udelukke bruges til personlige,ikke-kommercielle formål.

Medmindre der udtrykkeligt og skriftligt fastslås andet, må ingen del af YOGA by SANNAs  tjeneste eller dens indhold benyttes til virksomhedsdrift eller offentlig fremvisning.

Dit medlemskab indebærer ingen rettigheder eller ejendomsret over tjenesten YOGA by SANNAs ej heller indholdet herunder.

8.1 Aktivitetslogning

Når du opretter en konto hos YOGA by SANNAs, logges al din aktivitet. Enhver brug af YOGA by SANNAs s tjenester registreres i loggen, med henblik på at kunne målrette forløb, for at have et historisk overblik hvis brugeren oplever fejl i events, betalinger eller i forbindelse med anden kundeservice, samt for at YOGA by SANNAs kan betale underviserne i videoerne korrekt.

8.2. YOGA by SANNAs værktøjer

Medlemmer af YOGA by SANNAs får stillet en række værktøjer til rådighed, herunder f.eks. kalender, playlister, favoritter, gavekort, profilbillede samt kommentarfelter på sitet. Brug af disse værktøjer indebærer samtykke til at brugerens data i den forbindelse opbevares og at de knyttes til dit medlemskab hos YOGA by SANNA generelt.

8.3 Kundeservice

Ved kontakt med kundeservice, er brugeren indforstået med at mails gemmes hos YOGA by SANNAs, med det formål at kunne servicere bedst muligt og evt. hjælpe i andre lignende sager.

8.4 Opsigelse af medlemskab:

Du kan som medlem på YOGA by SANNAs til enhver tid opsige dit medlemskab. Gør du det, beholder du adgang til YOGA by SANNAs for den resterende del af den periode, du har betalt for. Du kan opsige dit medlemskab senest 2 dage før næste trækning af en ny periode.

Opsigelse af medlemskab sker ved at bruge funktionen under [Min profil] -> Kontooplysninger. Du skal være logget ind for at få adgang til dit eget profil område.

Du vil efter opsigelse stadig modtage vores nyhedsmails, med mindre du selv afmelder dette.

  1. Dine rettigheder:

9.1 Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som YOGA by SANNA behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du er til enhver tid berettiget til at bede YOGA by SANNA om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som YOGA by SANNA behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, kan du kontakte info@yogabysanna.dk.

9.2 Indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod YOGA by SANNAs indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller at bede YOGA by SANNA om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

9.3 Dataportalitet

Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

9.4 Retten til begrænsning

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, YOGA by SANNA behandler om dig, ikke er korrekte.

9.5 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af YOGA by SANNA. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til info@yogabysanna.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med oprettelse af din brugerkonto, kan du selv korrigere via login til din brugerkonto.

9.6 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet YOGA by SANNA. Du er indforstået med, at det ikke er muligt fortsat at være medlem hos YOGA by SANNA efter tilbagetrukket samtykke.

  1. Kontakt:

Hvis du er uenig i den måde, som YOGA by SANNA behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som oplysningerne anvendes til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, foreslag eller kommentarer er du også velkommen til at kontakte os.

Vi håber du kommer til at nyde din yoga her på YOGA by SANNA – og ikke mindst effekten af den.

God fornøjelse!

Firmaoplysninger

NaturYoga
v/Sanna Carlsen
Middelfartgade 11
9900 Frederikshavn
Danmark
Tlf. 25 56 49 14
CVR. 3960 2628